کامیون کنترلی  اسکانیا ، تریلی کنترلی ، ماشین سنگین کنترلی ، کشنده آرسی ، کله اسکانیا اسباب بازی ، ماشین کنترلی اسکانیا ، کامیون تامیا ، ماکت تریلی

ماشین های رادیو کنترلی حرفه ای علاوه بر دسته بندی های آفرود و آنرود شامل دسته بندی های دیگری نیز می شوند که می توان انها را در گروه مدل های راهسازی و یا کشنده ها قرار دارد.

مشاهده ادامه مطلب